• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HUYỆN HÀ TRUNG

Địa chỉ: Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Thư điện tử: hatrung@thanhhoa.gov.vn       Điện thoại liên lạc: (0373)836.402